top of page

כיצד לעבור מדאגה להשפעה?

Updated: Nov 1, 2022

כן דווקא עכשיו, דווקא בתקופה שמרגיש לנו חוסר אונים כזה גדול, דווקא בתקופה שנראה שאי אפשר יותר, שפשוט אי אפשר להמשיך ככה... שהחיים שלנו עצרו לפני שנה. דווקא עכשיו אני רוצה לשתף אתכם בתובנות מספרו של סטיבן קובי, "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד"

קובי מספר על שני מעגלים שנמצאים כל הזמן בחיים שלנו.. מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה. במעגל הדאגה יש מכלול של נושאים הקשורים לבריאות, למשפחה, לעבודה, למזג האויר ועוד. חלק מהדאגות אין לנו יכולת לשנות ואילו לגבי חלק אחר, יש בידנו לעשות דבר מה. החלק השני נמצא במעגל ההשפעה שלנו.

קובי אומר: "נוכל לגלות את מידת הפרואקטיביות שלנו כשנגדיר באיזה מעגל אנו ממקדים את עיקר הזמן והאנרגיה שלנו. אנשים פרואקטיביים ממקדים את מאמציהם במעגל ההשפעה"

"הפרואקטיביות משמעותה שכבני אנוש אנו אחראים לחיינו. התנהגותנו היא פועל יוצא של החלטותינו"

לא פעם הדאגה הופכת לחרדה והחרדה משתקת אותנו. אך במקום שניתן לנושאים במעגל הדאגה לשלוט בנו, נבחן מה ניתן להעביר למעגל ההשפעה ונשלוט אנחנו בתוצאות.

קובי מציג זאת כך: "הבעיות הניצבות בפנינו שייכות לאחד משלושת התחומים הבאים: שליטה ישירה -בעיות הכרוכות בהתנהגותנו שלנו שליטה עקיפה - בעיות הכרוכות בהתנהגותם של אנשים אחרים חוסר שליטה - בעיות שלגביהן איננו יכולים לעשות דבר, כמו דברים בעברנו או מציאות שהמצב גרמה

הצעה ליישום של סטיבן קובי בחרו בבעיה מתסכלת מתחום העבודה או מחיים האישיים. הגדרו את הבעיה במונחים של שליטה ישירה, שליטה עקיפה וחוסר שליטה. קבעו את הצעד הראשון שתוכלו לנקוט במעגל ההשפעה שלך לפתרון הבעיה ובצעו אותו.

זכרו שגם אם איננו יכולים לשנות דאגות שאין לנו שליטה עליהן, למשל על מזג האויר – אנחנו יכולים להתמודד עם ההשפעות שלהן עלינו. הקושי מתחיל כאשר הדאגות הכניסו אותנו למתח או לחרדה משתקת, כזו שכבר לא מאפשרת לנו להתמודד אתן בצורה פרואקטיבית.

שלכם באהבה מיכל


Comments


bottom of page