top of page

25 בנובמבר- יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים

ששומעים את המילים אלימות נגד נשים, חושבים על אלימות פיזית, אונס, מכות והגרוע מכל רצח. זה סוג האלימות המוכר, זה שמדברים עליו בחדשות אבל הוא לא היחיד!

הידעת?! קיימים שישה סוגי אלימות! שישה! אלימות פיזית, אלימות מינית, אלימות מילולית- על אלו סביר להניח שיצא לך לשמוע אבל מה לגבי שלושת האחרים, עליהם כמעט ולא שומעים... אלימות רגשית, אלימות כלכלית והזנחה

אלימות כלכלית, היא *שמישהו מבני ביתך מונע ממך גישה לחשבון הבנק המשותף? *שנדרשת ממך הצדקה לכל הוצאה *שנמנעת ממך האפשרות להתפרנס? אלימות כלכלית באה לידי ביטוי ב- *מניעת קבלת החלטות כלכליות מהנפגע *דרישת הצדקה לכל הוצאה לגיטימית *האשמות לא מוצדקות בבעיות כספיות *מניעת מידע בנושאים כספיים וגישה למידע כזה *איסור לעבוד מחוץ לבית *מניעת גישה למשאבים כספיים* שליטה על חשבונות הבנק*

אלימות זו מונעת אפשרות לעצמאות ומעניקה שליטה מוחלטת לפוגע, ועל כן מחייבת התערבות וסיוע. אלימות כלכלית אינה לגיטימית בשום מצב ובשום צורה, והיא עלולה להחמיר ולגלוש לאלימות פיזית. אם מופעלת נגדך אלימות כלכלית - אין זו אשמתך

אם את מכירה משהי שנמצאת במצב הזה- יש לך את הכוח לעזור לה! אני זמינה בפרטי לכל שאלה בנושא ומצרפת קישור עם כל המידע בנושא https://govextra.gov.il/molsa/domesticviolence/home/home/...

שנדע ימים בטוחים שלווים יותר מיכל בן עטרComments


bottom of page